Үндэсний номын сангийн үнэт ховор номын музейтэй танилцлаа

Үндэсний номын сангийн үнэт ховор номын музейд зочилсноор монголын бичиг үсгийн соёлыг харуулсан алтадсан бичвэр эрдэнэсийн чулуун чимэглэл бүхий судрууд гээд маш сонирхолтой монголчуудын бичиг соёлын эртний дурсгалуудыг үзлээ. Мөн зохиолч Шүүдэрцэцэгийн "Зохиолч уншигчдын зөвлөгөө"-нд оролцлоо

Монгол Улсын Үндэсний Номын Сан 1921 онд Судар бичгийн хүрээлэнгийн дэргэд байгуулагдаж, 1924 оноос гадаад солилцооны ажиллагаа эхэлсэн ба 1991 онд Олон Улсын Номын Сангийн Холбоонд (ОУНСХ) гишүүнээр элсэж, өнөөгийн байдлаар 70 гаруй орны 100-гаад номын сантай ном, хэвлэл солилцож байна. Монгол Улсын Үндэсний номын сангийн дүрэмд тус Номын сангийн зорилгыг “...гар бичмэл, барын ном, эрдмийн зэрэг хамгаалсан бүтээл, Монгол Улсад хэвлэгдсэн ном, сонин сэтгүүл болон хэвлэлийн бусад бүтээгдэхүүн, чухал хэрэгцээтэй гадаадын ном зохиол, тогтмол хэвлэлийг бүрдүүлэн хадгалах, бүртгэл мэдээллийн сан бий болгох, уншигчдад шуурхай үйлчлэх, бусад номын сангуудыг мэргэжил арга зүйн удирдлага, мэдээллээр хангах” гэж тодорхойлсон байдаг. 
Номын сангийн одоо байгаа гурван сая гаруй ном бүтээлээс нэг сая нь үнэт болон ховор нандин ном судар, гар бичмэл түүний дотор дэлхийд цорын ганц хувь “Есөн эрдэнийн Ганжуур”, 18-р зууны үед цэвэр мөнгөн хуудсан дээр алтаар бичигдсэн “Сандуйн жүд”, Энэтхэгийн гүн ухаантан Нагаржунайн хэрэглэж байсан дал модны навчин дээр бүтээгдсэн “Жадамба” зэрэг үнэт, ховор бүтээлтэй улсын хамгийн том номын сан юм. Түүнчлэн номын сангуудад мөрдөгдөх эрх зүйн баримт бичиг, дүрэм журам боловсруулах, мэргэжлийн ном, гарын авлага, ном зүйн бүтээлүүдийг бэлтгэн гаргах, номын санчдын сургалтыг зохион байгуулж, улсын бүх төрлийн 1500-аад номын санд зөвлөгөө өгч ажилладаг мэргэжил арга зүйн төв юм. 

National Library of Mongolia was founded in 1921 at the Academy of Sciences of Mongolia. Book exchanges between the Library and foreign libraries were initiated as early as 1924 and the Library became a member of the International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) in 1991. To date, the Library has book exchange programs with over 100 libraries in 70 countries. The purpose of the National Library of Mongolia, according to its Rules of Organization and Operation, is “to collect and preserve manuscripts, sutras, academic degree dissertations, as well as books and periodicals that are published in Mongolia and significant foreign books and periodicals; to create a national bibliography; to serve efficiently the library users with the above material and to provide other public libraries with professional methodology, guidance and information.” 

Of the three million books and publications in the Library’s collection, one million are rare and valuable books, sutras and manuscripts, including the world’s only copy of the Buddhist ‘Nine Treasures Ganjuur’, the 18th century ‘Sandui Jud’ inscribed with gold on silver sheets, the ‘Jadamba’ inscribed on palm-tree leaves, which was used by the ancient Indian philosopher Nagarjunai, and many other items. The National Library of Mongolia is not only the largest library in the country, it is also the Professional Methodological Centre that develops regulations and legal documents to be applied in libraries in the country, develops and publishes professional publications, guidelines and bibliography and provides consultancy to over 1,500 public libraries of the country.

Эх сурвалж: http://www.nationallibrary.mn

Монголын Үндэсний номын сан /National Library of Mongolia/