Нягтлан бодох бүртгэл компьютер хосолсон сертификат олгох 21 хоногийн сургалт

" НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛ "-ээр АЖЛЫН БАЙРАНД БЭЛТГЭЖ АЖЛЫН ТУРШЛАГА олгох ПРАКТИК суурьтай АКАДЕМИК сургалт
Мэдээлэл, зөвлөгөө авах утас: 70119599,89306565, 90121516, 99127464

Сургалтын давуу тал:
Нягтлан бодох бүртгэлийн системтэй мэдлэгийг компьютер, интерактив программтай хослуулсан хэлбэрээр орно. Санхүүгийн болон татварын бүх төрлийн тайлангуудыг гаргах чадварыг эзэмшүүлнэ.

Гар аргаар болон интерактив программаар тайланг тэнцүүлэх чадварыг эзэмшүүлнэ.
Мэргэшсэн багш нар хичээлийг практик аргачлалаар орно.
Компьютерийн өндөр түвшний мэдлэгтэй болно.

Таны эзэмших ур чадвар:

1. Дансны ангилал хийх

2. Эхлэлтийн баланс гаргах

3. Ерөнхий журнал хөтлөх

4. Ерөнхий дэвтэр гаргах

5. Ажлын хүснэгт гаргах

6. Авлага өглөгийн тайлан гаргах

7. Цалин бодож сурах

8. Санхүүгийн үндсэн 4 тайлан гаргах

- Баланс
– Орлогын тайлан
– Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан
– Мөнгөн гүйлгээний тайлан  гаргаж сурна.
Олгох бичиг баримт: “НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛ” СЕРТИФИКАТ
Хэн хамрагдах: НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙГ СОНИРХОН СУДЛАГЧ, СУРАЛЦАГЧИД, МЭРГЭЖИЛТНҮҮД БОЛОН НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР ИРЭЭДҮЙД АЖИЛЛАХ СОНИРХОЛТОЙ ХҮН БҮХЭНД ЗОРИУЛАН ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БАЙНА.