Шударга зарчмаар ажиллах

“Зориг” сангаас нэгэн судалгааг явуулсныг инфографикаар үзүүлж байна.

Нээлттэй, ил тод, хариуцлагатай байдлыг дэмжих замаар авлигын эсрэг бүх нийтээр тэмцэхэд бодитой хувь нэмэр оруулах зорилго бүхий “Ил тод байдлыг дэмжих түншлэл”-ийн 11- н Төрийн бус байгууллагын нэгдэл авлигын хор уршигийг таниулан сурталчлах ажлын хүрээнд энэхүү Инфографикийг та бүхэнд хүргэж байна.

ЭХ СУРВАЛЖ: ЗОРИГ САН