Хүний нөөцийн менежерийн суралцагчид АПУ компаниар

Хүний нөөцийн удирдлага, Нягтлан бодох бүртгэл ХОСОЛСОН 3 сарын мэргэшүүлэх диплом олгох ангийнхан академийн багш нарын хамт АПУ ХК-ийн Байгууллагын менежмент, бүтэц зохион байгуулалттай танилцах нэг өдрийн аялалд хамрагдлаа. 


Өнөөдөр СУРАЛЦАЖ

Маргааш МАНЛАЙЛЦГААЯ