Энэ 400 үгийг мэддэг байхад англи өгүүлбэрийн 75 хувийг ойлгодог болно

Оксфордын Их сургуулийн судлаачдын дүгнэлтээр хүн доор жагсаасан англи хэлэнд хамгийн өргөн ашиглагддаг 100 үгийг мэддэг бол мэргэжлийн болон шинжлэх ухааны бус сэдвээр бичигдсэн өгүүллийн 50 хувийг ойлгоно гэжээ. Харин үүн дээр нэмээд англи хэлэнд хамгийн өргөн хэрэглэгддэг 100 жинхэнэ нэр, 100 үйл үг, 100 тэмдэг нэр буюу нийт 400 үгийг сурвал 75 хүртэл хувийг нь ойлгож чадна гэж үзсэн байна. Тиймээс та Англи хэл сурах эрмэлзлэлтэй бол дараах 400 үгийг нэн тэргүүнд мэддэг болох хэрэгтэй юм. Үүнээс цааш сурахад улам хялбар болно.

Abandon - хаялах, хаях, орхих, татгалзах, нүүрэмгий зан, чөлөөтэй байдал,хаях орхих

Abduction - хүний хулгай, хүн хулгайлах

Abstract - хийсвэр, реферат, хийсвэрлэл, хийсвэр ойлголт, товч агуулга

Accumulate - хуримтлах, цуглуулах, цугларах, хуримтлуулах, хураах, нэмэгдүүлэх, бөөгнөрөх цуглах, цэнэглэх

Accuracy - нарийн нягт, нямбай, нягт нямбай байдал, цаг нарийн барихуй, нямбай чамбай, нарийн, яг,нягт нямбай(э.з),хөдлөшгүй үнэн(э.з),яв цав(э.з)

Accuse - зэмлэх, буруушаах, яллах, илчлэх

Acquire - олж авах, тай болох, эзэмших, итгэл олох, дадал дүй эзэмших

Acquisition - худалдан авах, хуримтлал, нөөц, олж эзэмшихүй

Adapt - тохируулах, тааруулах, хялбар болгон засах, хялбаржуулах ээнэгшүүлэх

Addictive - causing addiction, habit-forming

Adjacent - инээдэмтэй, хөрш зэргэлдээ, хажуугийн, ойрхон,залгаа

Adjust - тохируулах, тааруулах, эмхлэх цэгцлэх, шийдвэрлэх, эвлүүлэх, нийлүүлэх

Adolescent - идэрчүүдийн, өсвөр залуу, хөвгүүн, бүсгүй

Advent - ирэх, бий болох

Adversely - unfavorably, antagonistically, for the worse; in a manner that works against

Advocate - хамгаалах, тал баригч, хамгаалагч, өмгөөлөгч, хамсаатан, өмгөөлөх

Affection - дасал болох, дотно байх, бааш, хуурамч зан, маяг, дур хүсэл, хайр, өвчин, сэтгэлийн хөдөлгөөн

Affluence - элбэг дэлбэг байдал, эд баялаг

Aggravate - нэрмэх, дарамтлах, уурлуулах, хүндрүүлэх, даамжруулах, дордуулах, цухалдуулах, хилэгнүүлэх

Aggregate - агрегат, цогцолбор, мэдээллийн цогцолбор, бүгд, нийт, цогц, төхөөрөмж, нэгтгэх, цуглуулах,төхөөрөмж нэгтгэх

 

Agnostic - one who is unsure whether or not God exists; person who refuses to declare belief in the existence or nonexistence of God; skeptic, person who is doubting or suspicious about something

 

Allegedly - apparently, seemingly

Allegiance - үнэнч, шударга

Allocate - байрлуулах, гаргаж өгөх, хуваарилах, байрлалыг хязгаарлах, байршлыг тогтоох amateurish - сонирхогч, мэргэжлийн бус

 

Ambiguous - хоёр утгатай, хоёрдмол утгатай, тодорхойгүй утгатай, эргэлзээтэй

amend - засах, засварлах, засвар оруулах

analyze - анализ хийх

ancestral - удамшлын, удмын

anesthesia - (Pathology) lack of feeling, loss of sensation (caused by disease); (Medicine) localized or general reduction of sensitivity to pain (through drugs)

animism - belief that everything in nature has a soul (i.e. trees, rocks, etc.)

annex - нийлүүлэх, хавсаргах, хавсралт

anomaly - гажиг, согог, хэвийн бус байдал

anticipate - урьдчилан харах, сануулах, зөгнөх, совин татах, ёрлох, угтан баярлах, урьдаас мэдрэх, горьдох, сэрэмжлэх

antipathy - дургүйцэх, нүдэнд хүйтэн, дур гутах, нэн их жигшил, нүдэнд хүйтэн зүйл, жигшил, зэвүүцэл

apex - орой, шовх үзүүр,орой шовх үзүүр

apprehend - барих, ойлгох, мэдрэх, саатуулах, баривчлах, ёрлох, урьдаас мэдрэх, эмээх

arbitrary - дурын, дураараа, зоргоороо, тохиолдлын, эрх зоргоороо ааштай, дарангуй, эзэрхэг, захирангуй,дарангуй эзэрхэг,тохиолдлын(э.з),тохиолдлоор сонгож авсан(э.з)

arrogantly - in a conceited manner, haughtily

artillery - их буу

ascertain - магдлах, тогтоох, тодруулах, магадлах

assail - довтлох, шалах, дайрах, байцаах

assess - оногдуулах, татвар авах/оногдуулах

asset - something of value (property, goods, etc.); desirable item or quality, something beneficial

assimilate - ижилсэх, хайлах, адилсах, шингээх, адил болгох, харьцуулах, эзэмших, өөрийн болгох, уусах

associate - нэгдэх, хамтран зүтгэгч, нөхөр, түнш, холбоотон, сурвалжлагч гишүүн, нэгдсэн, зузаан холбоотой,холбогдох,явалцах нөхөр,холбоотон сурвалжлагч,гишүүн нэгдсэн,түнш холбоотон

 

astrological - of astrology, pertaining to the prediction of the future according to the state of the stars

atheist - шашингүй хүн, шүтлэггүй хүн

augment - increase, enlarge, enhance; multiply

authority - эзэмших, захирах, нэр хүнд, эрх мэдэл, бүрэн эрх, нэртэй мэргэжилтэн, үндэслэл, баталгаа, нотолгоо,нэр хүнд эрх мэдэл,бүрэн эрх(э.з)

battl - тулалдаан, дайн тулалдаан, байлдаан, тэмцэл, тэмцэх, байлдах, тулалдах,байлдаан тэмцэл

be inclined to think - tended to think, was of the opinion, understood berate

biased - атгаг санаатай

bitterly - acrimoniously, wryly

bond - холбоо барилдлага, гинж, облигаци, холбоо, хэлхээ, баталгаа, облигац, үнэт цаас,облигаци холбоо,өрийн бичиг(э.з)

bribery - хахууль өгөх/авах

bulk - масс, эзлэхүүн, багтаамж, хэмжээ, овор, овоолох

bureaucratic - дарамт, дарлал, үүрэг, ачаа тээш, дараа, төвөг, дараа болох, дахилт, ачаалах, төвөг удах, гол санаа, утга учир,төвөг болох

 

candidate - орлогч, нэр дэвшигч

capricious - маягтай, бааштай,маягтай бааштай

cartel - syndication, association of businesses, economic monopoly

cast - хаях, шидэх, цутгах, шидэлт, хэв шинж, жүжигчдийн бүрэлдэхүүн, царайны өнгө байдал, өнгө аяс, үлгэр загвар,өнгө хэв шинж

catastrophic - аюултай, осолтой,аюултай осолтой

cause - учир, шалтгаан, ажил хэрэг, , учир шалтгаан, шалтаг, далим, учруулах, үйл хэрэг, шүүх ажиллагаа, шалтгаалах, нөлөөлөх,шүүх ажиллагаа ажил хэрэг,,,,,,,,

cease - зогсоох, болиулах

certifiably - in a manner which may be authorized, in a manner which may be confirmed

charismatic - having a magnetic personality, having leadership ability

chronologically - according to chronology; in chronological order

circulate - эргэх, тойрох, эргэлтэнд оруулах, гүйх, эргэлтэнд орох /мөнгө/, дамжих, шилжих, давтагдах, эргэлтэнд орох (мөнгө)

civil - иргэний, энгийн, эелдэг, цэргийн бус

clique - бүлэг

coalition - эвсэл

coerce - албадах, шахах

cohesion - cohering, sticking together, act of uniting; union

coincide - тохиолдох, тааралдах, давхцах, нийцэх, дүйцэх,тохирох(э.з),таарах(э.з),нийцэх(э.з)

collapse - нурах, , сүйрэл, мөхөл, унах, сүйрэх, сэтгэлээр унах, доройтох, хүч барагдах,,,,,,,,

collide - мөргөлдөх, харшилдах

combustion - шатах, шаталт, ноцох, асах

commodity - бараа товар, бараа таваар, өргөн хэрэглээний зүйл,бараа(э.з)

compensate - нөхөн олгох, шагнах, нөхөн төлөх, хохиролгүй болгох, төлөх, тэнцэтгэх, тэгшитгэх complex - нийлмэл, цогцолбор, нэгдсэн, хэцүү, ярвигтай,хэцүү ярвигтай

complication - төвөг, будлиан, хүндрэл, ярвиг

component - найрлага, бүрэлдэхүүн хэсэг,бүрэлдхүүн хэсэг

compress - бигнүүр, жин, шахах, дарах

concentrated - gathered together into one place; strengthened, intensified

condemn - шийтгэх, буруушаах, ял тулгах

confide - итгэх найдах, шууд хэлэх, итгэх, найдах, даатгах, даалгавар өгөх, үүрэг өгөх, нууцаа итгэж хэлэх

conflict - зөрөлдөөн, мөргөлдөөн, харшилдаан, зөрчил, тэмцэл, зөрчилдөх, харшилдах, тэмцэлдэх,зөрчих,сөргөх

connotation - inferred meaning

conquest - байлдан дагуулагч, ялалт, булаан эзлэх, эзлэгдсэн нутаг дэвсгэр

consciously - knowingly, with awareness

consequence – уршиг, шалтгаан, учир, утга, үр дагавар, үр дүн,үр дагавар дүгнэлт(э.з)

constraint - албадал, шахалт, шаардлага, биеэ барих

contamination - бохирдол, халдвар, муудах, ялзрах, бээх

contemplate - бясалгах, төсөөлөх, багцаалах, бодох

contemptuous - жигшсэн, жигшүүртэй, тоомсоргүй

contest - тэмцээн, маргаан, уралдаан, маргах, уралдах, тэмцээнд оролцох, үнэний төлөө зогсох

context - тухайн уул үг, урьдахь хойтохь үгс, хам сэдэв,тухайн үг

contrary - эсрэг талын, эсрэг, тэсрэг, урвуу

convey - зөөх, тээвэрлэх, дамжуулах, нэвтрүүлэх, хэлэх, мэдээлэх, илэрхийлэх, гаргах

convict - буруугаа хүлээх, ялтан, хэрэгтэн, ял тулгах, яллах

core - гол, цөм, зүрхэвч, тольт,голцөм

corrode - зэврэх, зэв идэх,зэврэх зэв идэх

counter - лангуу, гутлын зуузай, эсрэг

cremation - хүүр шатаах

cultivation - газар боловсруулалт

cumbersome - хүнд, төвөгтэй, нүсэр том, ярвигтай

cure - эм, эмчилгээ, эмчлэх, эдгээх, эм тан, цуврал эмчилгээ, анагаах, домнох

curriculum - сургалтын төлөвлөгөө/хөтөлбөр,сургалтын хөтөлбөр

cynically - sarcastically, pessimistically, scornfully, suspiciously

de facto - in reality, in fact, actually existing

decipher - тайлах, тайлбарлах, тайлал, нууц тайлах, тайлал хийх, учры нь олох

decline - бууралт, буурах, буурал, уналт, доройтол, үнийн буурал, татгалзах, үл зөвшөөрөх decrepit - хуучин муу, навсгар, дорой, өтөл

degrade - доройтуулах, муудах, доройтох, бууруулах, нурах, эвдрэх

deify - тахих, шүтэх, бурхан шиг үзэх

delinquency - алдаа, дутагдал, гэм, зөрчил, гэмт хэрэг

denominator - танигч, хуваарь,хуваагч(э.з)

denote - тэмдэглэх, төлөөлөх, утгатай байх, заах, илэрхийлэх

deny - эсэргүүцэх, татгалзах, буцах, үгүйсгэх, мэлзэх

depict - дүрслэх, зурах

deplete - дуусах, шавхах, барах, туулгах,дуусгах шавхах барах

derive - үүсэх, гарах, авах, үүсэл гарлыг тогтоох, гаргах, дууриах, удам дагах, удамших

descendant - ач үр, үр удам, хойч үе

despise - муу үзэх, доромжлох, үзэн ядах, гадуурхах

despondent - гутарсан, гуньсан

detain - уях, саатуулах, хүлээлгэх, барих, хорих, саад болох, суутгах, хөдөлгөөн боох,уях саатуулах

detection - ололт, илрүүлэлт, шулуутгал,ололт илрүүлэлт

deviant - someone or something that deviates from the norm

devise - бодож гаргах, аргалах, бодох, зохиох, зориулах, гэрээслэн үлдээх

devotion - хайр халамж, зүтгэл, үнэнч байх, дотно байх, хайртай байх, сүсэг бишрэлтэй байх

dilemma - хоёрын нэгийг сонгох, яах ч аргагүй байдал

dimension - хэмжээ, хэмжил, хэмжилт, хэмжигдэхүүн, хэмжээ тавих

diminish - бага болгох, багасгах, багасах, хасах

discretely - separately, discontinuously, distinctly

discriminate - ялгах, ялгаварлах, арьс өнгөөр ялган үзэх, алаг үзэх

disease - өвчин, гэм, эмгэг, хууч

dispose of - салах, зайлуулах, үгүй хийх, гомдол маргааныг шийдвэрлэх

distill - нэрэх

distinctly - тов тодорхой, тод, илэрхий, тодорхой

distort - гажуудуулах, гуйвуулах, мушгих

diverse - яг ондоо, өөр, ангид, янз янзын, төрөл бүрийн, олон талын

divination - мэргэ төлөг

domesticate - тэжээх, номхотгох, сургах, номхруулах, нутагшуулах, гэрийн ажилд сургах

dynamic - динамик, хөдлөлтэй, идэвхтэй, эрч хүчтэй, давшингуй

ecclesiastical - шашны

election - сонголт, сонгууль

elementally - simply, in an elemental manner

elite - сор, өнгө, шилдэг хэсэг

emission - дулаан ялгаруулалт, туяарал, цацрал, үнэт цаас, мөнгө гаргах

engender - үүсгэх, төрүүлэх

enterprising - санаачлагатай, овсгоотой, самбаатай

entrepreneurial - of or pertaining to an entrepreneur; characterized by initiative and risk

equity - шударга явдал,шудрага явдал,капитал(э.з)

erode - элэгдэх, идэгдэх, нурах

erudite - эрдэмтэй, өргөн мэдлэгтэй,эрдэмтэй өргөн мэдлэгтэй

eruption - тэсрэл, бэржгэр, дэлбэрэлт, тэсрэлт, шүд цухуйх, тууралт

esthetically - with regard to aesthetics, with regard to the perception and appreciation of beauty; with a refined sense of taste (also aesthetically)

 

evade - зайлах, бултах, булзаарлах

evidence - баримт гэрч, баталгаа, нотолгоо, үндэслэл, нотлох, гэрчийн мэдүүлэг, нотлох баримт, батлах

evolve - хөгжих, дэлгэрэх, өрнүүлэх, хувьсах, гаргах, ялгаруулах

exalt - өргөх, магтах, өргөмжлөх

exclusive - шилж сохгодог, онц, оруулахгүй, гойд, онцгой, тусгай, шилж сонгодог, ойртох аргагүй, халдашгүй

exotic - харийн, сонин

expeditiously - swiftly, efficiently

exploit - боловсруулах, ашиглах, мөлжих, гавъяа, гавьяа, тулалдаан, байлдаан

exponentially - in an exponential manner (Algebra)

extinction - сөнөл, мөхөл, унтрах, өр төлж дуусгах

extract - татаж авах, татаж гаргах, сугалах, ханд, ханд бэлдэх, шүд авах, язгуур гаргах, авах, гаргах, иш татах

famine - өлсгөлөн, зуд турх, тарчиг байдал

fatally - in a disastrous manner, destructively, in a deadly manner; lethally, mortally, critically; in a predetermined manner, according to fate

feasibly - . in an achievable manner, in a feasible manner

feature - зүс царай, онцгой газар, гол чухал, өвөрмөц онцлог, сонин сэтгүүлийн өгүүлэл, бүрэн хэмжээний кино, зурах, дүрслэх,онцлог(э.з),шинж тэмдэг(э.з),шинж чанар(э.з)

fertilize - өтгөжүүлэх, бордох, үр нийлүүлэх, үр тогтоох, хээлтүүлэх

flood - үер, үерлэх, овоолох, их ус, усанд автагдах, асгах, цутгах

fluctuate - хэлбэлзэх, найгах, ганхах, тогтворгүй байх, өөрчлөгдөх, солигдох

folklore - ардын аман зохиол

forensics - place where items connected to a crime are scientifically tested; scientific study of items connected to a crime; art of debate, study of argumentation

fortify - бататгах, бэхлэх, бэхлэлт босгох

fossilize - change into a fossil, petrify; be petrified, become a fossil; make outmoded; become old-fashioned or outmoded, become unchanging (also fossilise)

fringe - зах, хөвөө, цацаг, санжлага, эмжээрлэх, эмжээр, хөвөөлөх, цацаг хадах, захлах,нэмэлт хөнгөлөлт(э.з)

gala - баярын найрын, баяр ёслол

gap - зай завсар, нүх, цоорхой, зөрөлдөөн, уулын ам, ангал, хавцал

generation - үе, үүсэл, удам, угсаа,удам угсаа

grotesque - элэглэл, учир утгагүй, элэглэсэн, шоглон үзүүлсэн,шал дэмий

guilty - гэмтэй, ялтай, буруутай

gut - гэдэс дотрыг гаргах, идэх, өлөн/нарийн гэдэс, гэдэс дотор, гэдэс дотор арилгах

haggle - булаалцах, үнэ булаалцах, үнэ тохиролцох

haunt - олон дахин эргэх, ад болох, их хөлийн газар, үүр, орогнох газар

hazardous - аюултай, түгшүүртэй, аз мэдсэн

hedonistic - pleasure seeking, characterized by love of or devotion to pleasure

hierarchy - шатлан захирах ёс

hilarious - хөгжөөнтэй, инээдтэй, хөгжилтэй, дуу хөөртөй

horror - айдас, эгдүүцэл

humiliation - ичгүүр, доромжлол, басамжлал

hypocritically - insincerely, in a duplicitous manner, falsely

hypothesize - create a theory, form a hypothesis (also hypothesise)

illiterate - бичиг үсэг мэдэхгүй, бичиг үсэггүй хүн, боловсролгүй хүн, хүдлэг хүн, боловсролгүй, бичиг үсэг мэддэггүй

 

impact - мөргөлдөөн, цохилт, нөлөө, хүч, үйлчлэл, чанга хавчих, чангалах,нөлөөлөхүй(э.з)

impair - сулруулах, муудуулах

implant - firmly establish, embed, plant; graft, insert (Medicine)

implement - инструмент, багаж, хөдөлмөрийн зэвсэг, хийх, гүйцэтгэх, багаж хэрэгслээр хангах,багаж хэрэгсэл,явуулах

implicate - орооцолдуулах, ээдрээтүүлэх, татах, татан оруулах, далд утга илэрхийлэх

implicitly - in an implied manner; unconditionally, absolutely

impoverish - ядууруулах, бууруулах, барах, үгүйрэх, сүйрүүлэх, барагдуулах, сонирхолгүй болгох

improvisation- авд зохиол, цээжээр зохиосон зохиол

in common - ерөнхий, нийтийн, нийгмийн, жирийн, хамтын юм, нийтийн юм, бүдүүлэг, соёлгүй, ердийн, энгийн

in trench - settle firmly, strongly establish; establish a strong defensive position; dig foxholes or trenches for defense; intrude, encroach (also entrench)

inaugurate - тушаал авуулах, баяр ёслолтой нээх, эхлэх, албан тушаалд нь оруулах

incentive - түлхэх хүч, шалтаг, шалтгаан, өдөөсөн, хатгасан

incompetent - чадваргүй, чадахгүй, мэдэцгүй, мэдэлгүй, эрхгүй

indisputable - маргаангүй, маргашгүй

industrious - ажилсаг, хөдөлмөрч, хичээнгүй, шургуу

inference - дүгнэлт, гаргалгаа

infinitesimal – хязгааргүй бага хэмжээ, хязгааргүй бага

inflation - үлээх, дүүргэх, мөнгөний ханш буурах

ingenious - мэргэн аргатай, мэргэн, цэцэн, уран дүйтэй, чадамгай

inherent - төрөлх, авч төрсөн, угийн, угийн байдаг, өнөөх, салшгүй

inheritance - өмч, өв, өв залгамжлал, удамшил

inhibit - барих, тэвчих, тэсэх, зогсоох, түр саатуулах

inject - хатгах, оруулах, тариа шахах, тарих

innovative - new, inventive, pertaining to innovation

inquiry - асуулт, лавлагаа, байцаалт, судалгаа, эрэлт хэрэгцээ

inscription - бичиг, бичээс, зориулалтын зурвас

installation - угсрах, суурилуулах

integrally - in an integral manner; completely, entirely; as an integral whole

integrity - шударга үнэнч, бүхэл бүтэн байдал, шудрага шулуун байдал, цэвэр байдал

intensify - хүчтэй болгох, чангаруулах, эрчимжүүлэх, нэмэгдүүлэх

intentionally - deliberately, premeditatedly, calculatedly

interdict - хориг, хориглох, ашиглах эрхийг хасах

intermediary - зуучлагч, зуучлалын, завсрын

intervene - хооронд орох, хөндлөнгөөс таслах, хөндлөнгөөс оролцох, өмөөрөх, байрлах, байх, болох

intrepid - айхгүй зүрхтэй баатар, аймшиггүй, чин зоригтой, сөс ихтэй

intrinsic - inherent, innate, essential, fundamental, natural

intrusively - in an intrusive manner, invasively, in an interfering manner

intuitively - in intuitive way; instinctively

invasive - дайрсан, довтолсон, халдсан, өнгөлзсөн

invoke - уриалах, дуулах, гуйх, залбирах, дуудах, хүсэх, мөргөж сүнс дуудах

irrigation - услаг, газар услах, усжуулалт, угаах, цэвэрлэгээ

jointly - хамтаар, хамт

juxtapose - зэрэгцүүлэх, зэрэгцүүлж тавих, харьцуулах

kin - хамаатан садан, хамаатан, садан төрөл, ойрын хамаатан, ижил, адил, , хамаатай,,,,,,,,,,,,

lease - түрээс, түрээслэх, түрээсийн төлбөр, түрээсээр авах,түрээслэх түрээсээр авах,түрээс(э.з)

legitimate - хууль ёсны, зүйтэй, хууль ёсны болгох, үрчлэн авах

liability - үүрэг, хариуцлага, өр, өр шир, дур сонирхол, саад бартаа

longitude - уртраг

loyal - үнэнч шударга, үнэнч, шударга, зүйг баримталсан, төвийг сахисан

luxury - элбэг гоёмсог байдал, хээнцэр/тансаг байдал, баян тансаг амьдрал, зугаа, цэнгэл

maintenance - дэмжлэг, ашиглалт, техникийн үйлчилгээ, туслалцаа, амь зуулга, баталгаа, нотолгоо, үйлчилгээ, засвар,сахилт,идэш сууц,тех/үйлч.,дэмжилт үйлчилгээ(э.з),засварын зардал(э.з)

manipulation - нарийн төвөгтэй арга, оролдлого, булхай, арга заль, ов мэх,найрийн төвөгтэй арга

marginal - захын

maximize - increase to the greatest amount or degree, magnify as much as possible; make the most of; make best use of something; (Computers) enlarge a window to the maximum size in a graphical user interface (also maximise)

meditate - бодох, бясалгах, тунгаан бодох, эргэцүүлэх, санах, төлөвлөх, бодологошрох,бодлогошрох

medium - дунд, дунд зэрэг, арга, дамжуулга, арга хэрэгсэл, орчин, нөхцөл байдал, будаг шингэлэгч, зуучлагч, дунд зэргийн, төлөөлөгч

 

merchant - худалдаачин, наймаач, наймаачин, худалдааны, наймааны

merit - гавьяа зүтгэл, үнэ тус, ач гавьяа, зүтгэл, сайн чанар, давуу тал, хүртэх, олох

migration - нүүх явдал, нүүдэл, шилжин суух

milieu - environment, surroundings, social setting; medium; background

minimum - хамгийн бага, хамгийн бага хэмжээ

misconception - эндүүрэл, ташаарал, буруу төсөөлөл

mobilize - дайчлах, элсүүлэх, мөнгө гүйлгээнд оруулах

modify - өөрчлөх, тодорхойлох, хувиргах, сайжруулах

net - цэвэр, цэвэр олз, тор, занга тавих, цэвэр ашиг, цэвэр орлого, тороор бүтээх, торонд орох, тор сүлжих,торлох

nobility - угсаатан, язгууртан, уужим сэтгэл

notion - ойлгомж, бодол, ойлголт, төсөөлөл, үзэл, бодол санаа, зорилго

nucleus - цөм, гол, үүр, нүх, төв

obese - тарган, өөхтэй, бүдүүн

objectively - in an unbiased manner, neutrally, impartially

obnoxious - эгдүү хүрмээр, эгдүүтэй, зэвүүн

obtain - олох, авах, олж авах, хүрэх

offense - гэмт хэрэг, гомдол, довтлого,довтлогоo

oppress - дарлах, шахах, хавчих, дарамт үзүүлэх, зовоох, үйлий нь үзэх

Orwellian - pertaining to George Orwell; in the style of Orwell (especially mimicking the totalitarian rule in Orwell's novel "1984")

Overlap - нэг юмны зах нь нөгөөгийн захад дарагдах, зах нь дарагдах, зарим хэсгээрээ дарагдах

Paradigm - жишээ, загвар

Parallel - паралель, зэрэгцээ, жишилт, адил, төсөө, тохироо, зэрэгцээ шугамууд, зэрэгцсэн, харьцуулах, зэрэгцүүлэх

Parochial - явцуу, орон нутгийн, хязгаарлагдмал

Passion - цогтой дурлал, тачаал, уур хилэн, хайр дурлал, шохоорхол, хуял тачаал, сонирхол

Paternal - эцгийн талын, эцгийн, эцэг ёсны

Peer - адил тэнцүү хүн, язгууртан, тэгш, жигд, тэнцүү, лорд, шагайх, ажиглах, цухуйх, зэрэгцэх

per capita - хүн бүрийн/бүрд

permeate - тарах, нэвтрэх, цөмрөх, тараах, тархах

persevere - шургах, зориглох, зорьсондоо хүрэх, санаагаа биелүүлэх, цөхрөлтгүй оролдох, шургуу зан гаргах

persist - шургуу шаардах, шургуу зүтгэх, хэвээрээ үлдэх, янзаараа байх

perspective - алсын төлөв, хэт, ирээдүй, хэтийн/алсын төлөв, хаяа, хаяалбар, хэтийн, ирээдүйн

phantom - хий үзэгдэл, чөтгөр, хуурмаг, сүг, сүнс, хуурмаг үзэгдэл, хоосон юм

phonetic - авианы, авиа зүйн

photosynthesis - (Biology) process of using sunlight to produce carbohydrates (esp. in plants)

physical - физикийн, бодис зүйн, бие махбодын, бодит

pious - сүсэгтэй, шүтлэгтэй

piracy - далайн дээрэм, бусдын зохиолыг хулгайлах, дээрэм, тонуул, зохиогчийн эрхийг зөрчих явдал,зохиолчийн эрхийг зөрчих явдал,з-ийн эрхийг зөрчих явдал

plunge - үсэрч орох, автах, шумбах, шумбуулах, дүрэх, шаах, шигтгэх, зоох, цойлох, өрөнд орох, тасрах

policy - бодлого, даатгал, улс төр, улс төрийн бодлого, даатгалын гэрээ,у/төрийн бодлого

poll - сонголт, сонголтын дүн, хүлээн авах, сонгогчдын нэрс, бүртгэл санал өгөх, сонгууль, санал агуулга, санал хураах, тайрах

 

portrayal - хөрөг зурах, дүрслэл

potent - хүчтэй, чадалтай, хүчирхэг, сүр хүчтэй, хүч чадалтай, хүчтэй үйлчилдэг, үнэмшилтэй, баталгаатай, итгэлтэй

precipitation - чийг, уналт, буулт, буурал, хурдан байх, эрчимтэй байх, тунадас тогтох, тунах, хур тунадас орох

predicament - бэрхшээлтэй явдал, бэрхшээл, хүндрэл

prejudiced - biased, having preconceived opinions, predisposed to a particular viewpoint

prestige - нэр алдар, нэр төр, алдар нэр, нэр хүнд

prevailing - зонхилсон, давамгайлсан, ноёрхсон, дэлгэрсэн, түгсэн, тарсан, тархсан

prevalent - ихэнх, олонх, давуу, зонхилсон, өргөн дэлгэрсэн

privileged - эрх ямбатай, давуу эрхтэй, эрх дархтай

procedure - үйлдэмж, дэд программ, журам, ёс, үйлдлийн төрх, үйлдвэрлэлийн явц,журам дүрэм,хийх арга

process - явдал, боловсруулах, процесс, хэрэгт татах, арга, технологийн үйл явц, урсгал, хөдөлгөөн, дуудлага, сэртэн, 

prognosis - урьдчилсан мэдээ, урьдчилсан дүгнэлт,урьдчилсан дүгнэлт

proliferation - rapid multiplication, rapid reproduction; prosperity, rapid growth, instance of thriving

promote - дэмжих, тэтгэх, дэвшүүлэх, тушаал/анги дэвшүүлэх, зэрэг нэмэх, хүүгээр нүүх, туслах, урвалыг хурдасгах,урамшуулах,байгуулах

 

proportion - тэнцүүр, тэнцүүлэх, хувь, , харьцаа, пропорци,,,,,,,,

proportionately - relatively; in a proportional manner, correspondingly

proprietor - эзэн, өмчтөн,өмчлөгч эзэмшигч(э.з)

prosper - хөгжих, дэгжих, амжилт гаргах, цэцэглэх, ивээх, өршөөх

prototype - original model which serves as an example for later stages or forms; ideal, example, standard; ancestor, primitive form (Biology)

 

proximity - ойр, ойрхон

psychic - сэтгэлийн, сэтгэл мэдрэлийн, сэтгэл санааны

rank - мөр, зэрэгцүүлэх, зэрэг, эгнээ, , саглагар, тансаг, цол, хэргэм, зэвүүн, бузар, ангилал, зэрэглэл, дээд зиндаан, жагсах, шимт,,,,,,,,

rate - төлбөрийн жагсаалт, тариф, чанар, зэрэг, үнэ, үнэлгээ, норм, хувь, коэффициент, хурд, үнэлэх, татвар ногдуулах, ангилах,ангилал,татвар ногд-х,норм(э.з),тавьц(э.з),итгэлцүүр(э.з)

ratio - харьцаа, хэмжээ тэгш, пропорци,норм(э.з),тавьц(э.з),итгэлцүүр(э.з),хувийн жин(э.з)

realism - реализм

rebel - бослого гаргагч, урвагч, урвасан,урвах,бослого гаргах,эсэргүүцэх

recede - буцах, доошлох, холдох, зайлах, татгалзах, болих, багасгах, харих, буурах, унах

reciprocity - харилцан, бие биедээ, харилцан үйлдэх, харилцан ажиллах, харилцан солилцоо,харилцан үйлдэх,харилцан солилцоо

reconciliation - эвсэл, эвлэл, эвлэрэх, эвлэрүүлэх, зохицуулах, зохицуулаг (э.з),тохируулга(э.з) 

reform - засах, залруулах, өөрчлөн байгуулалт, өөрчлөлт, шинэчлэл, өөрчлөх, шинэчлэх, сайжруулах, дахин хийх, шинээр байгуулах, эмхлэх

 

regulate - зохицуулах, тохируулах, цэгцлэх, журамлах

relic - үлдэгдэл, ул, мөр, улбаа, шүтээн, нандин юм, шарил, чандар

reservoir - цөөрөм, ус хадгалах сан, бэлтгэл, нөөц, хадгалах сав, агуулах

residual - үлдэгдэл, зөрөө, үлдсэн

resign - чөлөөлөх, татгалзах, болих, огцрох, эвлэрэх

resist - эсэргүүцэх, тэсвэрлэх, татах, эсрэг зогсох, тэвчих, биеэ барих

retain - хадгалах, байлгах, үлдээх, урих, хөлслөх, санах

retrieve - буцаах, сэргээх, агнасан шувууг олж авчрах, буцааж авах, засах, сэлбэх, хуучин хэвд нь оруулах

reward - шагнах, шагнал, шан, шан харамж өгөх

rigor - хатуу чанга, нарийн нямбай, чичрэх, дагжих

rite - ёслол, тайлга

ritually - ceremonially, by ritual, through a ceremony or rite

roster - нэрс, жагсаалт

rotate - эргэх, эргүүлэх, ээлжлэх, солигдох

sacrifice - өргөл, тахил, амь үрэгдэгч, золиос, тахил өргөх, тавиг болгох, өргөл болгох, тахих, шүтэх, амиа өгөх

safeguard - хамгаалах, харуул, хамгаалалт, нэвтрэх бичиг, хамгаалах төхөөрөмж, баталгаа

saga - үлгэр, домог, тууль

scandal - гутамшигт ичгүүрт явдал, хэл ам, шившигт явдал, хов жив, хэрүүл шуугиан,гутамшигт/ичгүүрт явдал

scar - сорви тэмдэг, шарх, сорви, сорви үлдэх/тогтох,сорви тогтох

secular - шашны бус, хар, ертөнцийн, төрийн, зууны, эриний

seep - нэвтрэх, нэвчих, урсах, гоожих, шүүрэх

seize - барих, баривчлах, буулгаж авах, эзлэх, булаан авах, хураах, ойлгох, ухаарах

self-perpetuating - eternalize, make perpetual, make everlasting; preserve from extinction

sentiment - сэтгэл, мэдрэхүй, мэдрэмж, уян сэтгэл, нялуун зан

sequence - дэс дараа, залгамжлал, дараалал, үр дагавар, уршиг

severely - чанга, хатуу, ширүүн, хүнд, хэцүү, бэрх, ноцтой, айхавтар

shame - ичгүүр, гутамшиг, ичээх, шившиг, гутаах, шившиг болгох

shrink - агчих, агших, зайлах, зайлсхийх, бултах, ойх, жихүүрхэх

shuttle - замаг, онгоц, холхих /урагшаа, хойшоо/,холхих(урагшаа,хойшоо)

sibling - brother or sister, one who has the same parents as another person

simulation - бааш, маяг

skit - элэглэл, хошин шог

smuggle - контрабанд хийх, хулгайгаар бараа хил давуулах, хулгайгаар зөөх,хулгайгаар бараа хил/д-х

solar - наран, нарны

sole - ганцхан, цорын ганц, ул, тавхай, уллах, улдах

solidarity - эв санааны нэгдэл

source - уг, эх, үүсгэл, язгуур угсаа, язгуур, уг сурвалж, эх үүсвэр, уг булаг, булаг шанд, эхлэл, тулгуур бичиг

spectrum - спектр, солонго

stable - бат бэх, тогтвортой, баттай, бат бөх, байнгын, тогтмол, морь хаших,малын хашаа,морины хашаа,пүнз

status quo - current situation

stigmatize - гутаах, бузарлах

strategic - стратеги, стратегийн, чухал, шуурхай

striking - arresting, noticeable, tending to draw attention

structure - байгууламж, бүтэц, байгуулалт, барилга

subsidy - мөнгөн тэтгэмж, татаас

subtly - in a subtle manner

surveillance - хяналт, шалгалт, ажиглалт

survive - амьдрах, хоцрох, үлдэх, тэсэх

suspect - сэжиглэгдэгч, хардах, сэрдэх, сэжиглэх, тээнэгэлзэх, эргэлзэх, сэжиг бүхий, эргэлзээ төрүүлсэн,таамаглах

suspend - өлгөх, зогсоох, болиулах, дүүжлэх, зүүх, түр зогсоох, хойшлуулах, түр огцруулах, түр зайлуулах

suspicious - сэжигтэй, сэжиглэмээр, , сэжиг бүхий

symbolic - of or pertaining to a symbol; characterized by the use of symbols; representative, allegorical, figurative

tangible - барьж болох, баримттай, үнэн, тэмдээрэхүйц, тэмдээтэй, бодит үнэн, мэдэгдэхүйц

terminal - төгсгөлийн, хамгийн сүүлчийн, , эцсийн буудал, төгсгөлийн үг, улирлын шалгалт, эцсийн, сүүлчийн,,

 

tolerate - тэсвэрлэх, хүлцэх, тэсэх, тэвчих, даах, зөвшөөрөх

trend - хандлага, зүглэл, хандах, зүглэх, чиг, чиг хандлагатай байх, чиглэх, хазайх,чиг/хандлагатай байх

trigger - бууны гох, оньс дэгээ, үүсэх, гох, оньс, дэгээ

unleash - уяанаас нь тавих, дураар нь тавих

unmask - багаа авах, үнэн дүрээ илрүүлэх, багий нь хуулах, илчлэх

vanish - устах, үгүй болох, гулгалт, алга болох

vanity - нэрэлхэг, хоосон, , нэрэлхүү зан, талаар хэрэг

vein - судас, судал, ширхэг, авьяас, сонирхол

verdict - шийтгэл, тогтоол, ялын тогтоол, санал бодол

versus - эсрэг

vestige - ор, тэмдэг, ул мөр, шинж тэмдэг

villainy - хорлол, өөдгүй явдал

violation - хорлол, өөдгүй явдал

vitriolic - of or pertaining to vitriol; bitingly sarcastic; resembling glassy metallic sulfate

vulnerable - халдаж болом, хорлож болом, эмзэг

willing - дуртай, дуртайгаар, бэлэн, сайн дурын, хичээнгүй, мэриймтгий, номхон, дуулгавартай

witness - гэрч, нүдээр үзэх, гэрч болох, нотлох, гэрчлэх баримт, нотолгоо, гэрчлэх, мэдүүлэх, нүдээрээ үзэх, батлах

working class - ажиллагч, ажлын, ажиллагаа, ажил, үйл ажиллагаа, ашиглалт, боловсруулалт, хөдөлмөрийн

wound - шарх, шархдах, гомдол, шархдуулах, wind-г хар,/wind-г хар/,wind-г харах

zeal - хөөрөлхөх, урам зориг, хичээл зүтгэл, чармайлт

Эх сурвалж: narantsengel.blogspot.com