Алсын хараа

БИДНИЙ АЛСЫН ХАРАА

Бид хамтдаа ирээдүйн үнэ цэнийг бүтээнэ

 

БИДНИЙ ҮНЭТ ЗҮЙЛС

Бид эмх журам,  сахилга бат, ажлын хариуцлага, эргэх холбоотой ажилладаг.

Бид сэтгэл ханамж, харилцан хүндэтгэл, халуун инээмсэглэлтэй, үлгэр жишээ байдлыг эрхэмлэдэг.

 

БИДНИЙ ЭРХЭМ ЗОРИЛГО 

Чанартай үйлчилгээг бид танд үзүүлнэ

 

БИДНИЙ БАРИМТЛАХ ЗАРЧИМ

Өөрийгөө хөгжүүлж, өндөр ёс суртахуунтай ажиллах

 

БИДНИЙ УРИА

Өнөөдөр суралцаж маргааш манлайлцгаая